The Trooper (0044) v Horse & Jockey (0017)

v

The Trooper (0044) v Beaconsfield (0003)

v

Horse & Jockey v The Foresters D.End

v

The Trooper (0044) v White Hart Bitton (0045)

v

The Trooper (0044) v Crown Jewels (0008)

v

The Trooper (0044) v The Trident SPTS (0023)

v

The Trooper (0044) v Open Date E

v

The Trooper (0044) v The Foresters (0028)

v